Цели

Сдружение „Клуб Железопътен Моделизъм – България” си е поставило разнообразни цели и задачи, основните от които са:

Популяризиране на железопътния моделизъм в България

Популяризиране на историята на Българските железници

Изграждане, развитие и експлоатация на железопътни модули, макети и модели

Сдружаване на железопътните моделисти и приятели на железопътното дело

Използване възможностите на железопътния моделизъм за възпитание на младежта в България

Организиране на семинари, кръгли маси, конференции, изложения и други форуми за диалог и демонстрационни изложби за популяризиране на железопътния моделизъм и историята на Българските железници