Годишно отчетно събрание 01.02.2014

На 01.02.2014 г., събота, от 14:00 ч., в Клубното помещение се свиква Годишно отчетно СЪБРАНИЕ със следния дневен ред:

1. Отчет за работата на КЖМ за 2013 г.
2. Отчет за извършената финансова проверка на работата на Клубния съвет от Контролната комисия
3. Обсъждане и гласуване на отчетите
3. Програма за работата на КЖМ за 2014 г.
4. Обсъждане и приемане на Програмата
5. Проекто-бюджет на КЖМ за 2014 г.
6. Обсъждане и приемане на Проекто-бюджета
7. Разни

Поради значимостта на въпросите за разглеждане, умоляваме за присъствие.